Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Member for+ 6 years

Last update:

Contact - Institut pro testování a certifikaci, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín

Czech Republic

Fax +420 577 104 855

Send a message - Institut pro testování a certifikaci, a.s.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
*Mandatory fields

Legal information - Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Nature Head Office
Year established 1993
Describe your Company and attract Business opportunities (CZ08) Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití (38)
Corporate capital 5,455,000 CZK
47910381
VAT no CZ47910381
No employees 190 Employees
Kompass ID? CZ010983
Kompass member for + 6 years
Membership Booster International

Presentation - Institut pro testování a certifikaci, a.s.

- assessment of products conformity by Notified body No. 1023 according to requirements of European directives in areas as follows:
-- toys (Council Directive 2009/48/EEC)
-- personal protective equipment (Council Directive 89/686/EEC)
-- construction products (regulation 305/2011)
-- medical devices (Council Directive 93/42/EEC
-- in vitro diagnostic medical devices (98/79/EHS)
-- low-voltage electrical equipment - LVD (Council Directive 2006/95/EEC)
-- electromagnetic compatibility - EMC (Council Directive 2004/108/EEC)
-- pressure equipment (Council Directive 87/404/EEC)
- system management certification
- ISO 9001 - Quality management systems certification
- HACCP - Certification of food industry critical points system
- ISO 13485 - Certification of quality management systems with medical devices manufacturers
- OHSAS 18001 - Certification of occupational safety and health management system
- ISO 14001 - Environmental management certification
- ISO 22000 - Food safety management certification - requirements on organisation within the food chain
- ISO 50001 - Energy system management certification
- EN 15593 - certification of management of hygiene in the production of packaging for foodstuffs
- ISO 27001  certification of information security management systems
- voluntary certification - "ITC certified quality" mark, "SAFE TOYS" mark
- product testing, ITC ATEST
- calibration, verification of standards and meters
- environment analyses, working environment assessment, waste assessment
- technical standardization
- consumer tests
- expert opinions
areas covered:
- automotive, food contact, rubber, plastics, chemical, textile, leather, footwear, building, glass, paper, pharmaceutical, gas and woodworking industries, packaging

General Information -  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Certifications

Type: ČSN EN ISO 9001: 2016

Banks

Export area

West. Europe, Central/East Europe
Germany, Austria, United Kingdom, Slovakia, Poland, Belgium, Netherlands, Norway, Belarus, Italy, Spain

Brands -  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

"ITC - certifikovaná kvalita" 

"Bezpečné hračky" 

Contact people - Institut pro testování a certifikaci, a.s. Download the executives list

Ing. Jiří Heš

Chairman (Předseda představenstva)

Mgr. Jiří Heš

CEO - Chief Executive Officer (Generální ředitel)

RNDr. Radomír Čevelík

Director (Místopředseda představenstva)

PhDr. Martin Jankovec

Export Director/Manager (Ředitel pro zahraniční vztahy)

Ing. Pavel Vaněk

Departmental Director/Manager (Ředitel divize certifikace)

Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.

Departmental Director/Manager (Ředitel divize zkušebnictví)

Ing. Tomáš Veselý

Marketing Director/Manager (Marketing)

Pan Daniel Kučera

Admin/Finance Director/Manager (Vedoucí ekonomického úseku)

Participation -  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Shareholders

Location -  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Other addresses

Visit address třída Tomáše Bati 299, Louky 763 02 Zlín Czech Republic
Legal address třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín Czech Republic

Key figures -  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Turnover

Operating income

Net profit

Activities -  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití (38)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery (38)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Informační činnosti (63)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Information service activities (63)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj (72)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Scientific research and development (72)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů (382)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Waste treatment and disposal (382)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Maloobchod v nespecializovaných prodejnách (471)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Retail sale in non-specialised stores (471)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Technické zkoušky a analýzy (712)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (712)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (721)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Research and experimental development on natural sciences and engineering (721)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)

NACE CZ (CZ 2008) : Administrativní a kancelářské činnosti (821)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Office administrative and support activities (821)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (869)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other human health activities (869)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných (3821)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování nebezpečných odpadů (3822)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí (6820)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Rental and operating of own or leased real estate (6820)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

NACE CZ (CZ 2008) : Technické zkoušky a analýzy (7120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie (7211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Research and experimental development on biotechnology (7211)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (7219)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other research and experimental development on natural sciences and engineering (7219)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní vzdělávání j n (8559)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other education n.e.c. (8559)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (8690)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other human health activities (8690)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba a zpracování ostatního skla vč technického (2319)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture and processing of other glass, including technical glassware (2319)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních strojů pro speciální účely j n (2899)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. (2899)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

ISIC 4 (WORLD) : Real estate activities with own or leased property (6810)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)

ISIC 4 (WORLD) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

ISIC 4 (WORLD) : Other education n.e.c. (8549)

ISIC 4 (WORLD) : Other human health activities (8690)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of glass and glass products (2310)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other special-purpose machinery (2829)

Secondary activities within the Kompass classification